CHINESE  
 
 
 
 Teachers
 首页  Teachers
Teachers

 

 

 

Applied Foreign language Department

Graduate English Department

Department of German, Japanese, Russian and French

English Department

Digital Language Lab

Du Hui

Xu Wei

Meng Jun

Gu Xiang,

Zhang Fan

Teng Weidong

Sun Xiaoling

Wen chenhong

Chu Shaojing     Liu Bing

Yang Xiaoya     Wu Fengqing,

Zhou Jiachen

Zhang Qing

Chen Min        Li Xianhong

He Jia

Yan Hongmei     Yu zhonggen    Zhu Guicheng   Tan Yuguang

Huang Qidong  Long Xin

Yang Weidong  Chen Li          Zhu Ying       Chen Sulan

Wang Rong    Shen Xiaoni

Li Yanling

Liu Peng

Zhang Tiantian Zheng Jing     Chen Yan

Sun Ningning

You Zhen

Fan Xiaohui

Da Hongan

Han Weihong

Zhang Jidong

Zhang Yanyan

Guo Mengxu

Geng Meng

Liu Ping

Guo Jianhong

Yu Wenjuan

Liu Hanzhi

Song Zhihu

Yan Youping

Xie Xiaona

Yang Zhichun

Wang Weimin

Wang Guoquan

Cui Xia

Li Rong

Zhao Xiuxia

 

Zhu Jifang     Cai Bin

Hu Biyuan

Yuan Yiping,

Zou Ya

Wu Yihua

Shen Qi

Wang Shufang

Yang Ronghua

Li Xiaolong

Qin Chen

Shi Wenru

Xiao Zheng

Zhao Lingxia

Wang Qian

Zhang Chunmei

Gao Wei

Gao Xiaoli

Zhou Yi

Zhang Huiying

Yu Fengxiang

Wu Denghua

Qi Ningchun

Zhang Weiyu

Zhang Yudan